Tropp 6 – Praktærfugl

Troppsledelse:
Vegard Ovland
Astrid Helene Rossow
Øyvind Aasen
Susanna Helena Rossow

Oda Emilie Larsen