Tropp 6 – Praktærfugl

Troppsledelse:
Vegard Ovland
Astrid Helene Rossow
Øyvind Aasen

Oda Emilie Larsen