Tropp 5 – Sjøhest

Troppsledelse:
Cathrine Nansdal Breivik
Helene Bredal
Jonas Nielsen Myhren
Jørgen Martinussen

Oda Emilie Larsen