Tropp 5 – Sjøhest

Troppsledelse:
Helene Bredal
Cathrine Nansdal Breivik
Jonas Nielsen Myhren
Jørgen Martinussen

Oda Emilie Larsen