Tropp 11 – Kråkebollå

Troppsledelse:
Claus Hvid
Ida Sofie Haugland
Malene Størksen
Morten Ib Aardalsbakke Andersen

Oda Emilie Larsen