Tropp 1 – Sjøengel

Troppsledelse i tropp 1 – Sjøengel:
Runar Nikolaysen
Jan Espen Bråten
Néné Mariama Holt Diallo
Thea Silverflod Eriksen

Sjøengler er en type havlevende snegle, og kalles også skalløse vingesnegler. De er geleaktige og ofte fargeløse. Sjøengler er små (oftest mindre enn 1 cm) nattaktive rovdyr som spiser dyreplankton. De spiser ved overflaten om natta, og trekker ned på dypet på dagtid.

Oda Emilie Larsen