Den norske kontingenten består av flere tropper, hver bestående av 36 speidere, fordelt på 4 patruljer, og med 4 ledere.

Informasjon om og for troppene vil komme her etter hvert som de etableres.