Den norske kontingenten består av 15 tropper, hver bestående av 36 speidere, fordelt på 4 patruljer, og med 4 ledere.

Informasjon om og for troppene vil komme på de enkelte troppssidene etter hvert som de etableres.