IST

Uten ISTere stopper jamboreen. Fra Norge er vi over 70 ISTere som skal bidra til at gjennomføring av leiren blir så bra som mulig.
«Troppsnavnet» for ISTerne er Raudåte. Selv om mange ikke har hørt om raudåte er det en av de viktigste artene i havet langs norskekysten. Raudåten danner grunnlaget for mange av de viktigste kommersielle fiskeartene i Norge. Uten raudåte ville fiskebestandene vært mye mindre, litt som at uten ISTerne hadde det ikke vært mulig å arrangere en jamboree for 40-50000 speidere.

Samlinger
Det vil være én fysisk helgesamling for ISTerne før jamboreen, men vi kommer også til å ha korte digitale samlinger for å bli bedre kjent, og for å bli enige om hvordan vi skal arbeide sammen før og under jamboreen.

Det planlegges for to digitale samlinger høsten 2022, sannsynligvis i månedsskiftet september/oktober og i andre halvdel av november. Antall samlinger våren 2023 avhenger av ønske og behov. Fysisk samling blir i overgangen vinter/vår 2023. Tidspunkt vil avhenge av når vi har tilgjengelig nyttig informasjon fra jamboreen.

Oda Emilie Larsen