Ofte spurte spørsmål

F.A.Q

Du kan finne en fil med diverse tips her. Denne vil oppdateres innemellom, så det kan være lurt å sjekke flere ganger.

Kontaktinformasjon finnes her.

Det skal søkes om K-ETA for å slippe inn i Sør-Korea. Informasjon om dette ligger i Nyhetsbrev 5

Nyhetsbrev 4 inneholder informasjon om de vaksiner som det er anbefalt at vi tar.

Passet ditt må være gyldig ut februar 2024 (6 måneder etter planlagt hjemreise fra Sør-Korea, som anbefalt av Utenriksdepartementet).

Dersom passet ikke er gyldig ut februar 2024 må du bestille nytt pass snarest. Vi trenger passinformasjonen for å kontrollere at vi melder på og registrerer hver enkelt med korrekt navn.

De som ikke har gyldig pass tilgjengelig innen 31. mai 2022 bes likevel oppgi fullt navn som gitt i nåværende pass eller navn slik man antar det vil oppgis i passet. Når nytt pass er utstedt må dette oppdateres så raskt som mulig.

Du må oppdatere passinformasjonen umiddelbart til prosjektet dersom du etter fristen 31. mai i år:

 • av en eller annen grunn får nytt pass.

 • skifter navn.

 • skifter statsborgerskap.

Dersom denne informasjonen ikke oppdateres og registreres korrekt, vil det kunne være til hinder for innreise i Sør-Korea. 

Alle deltakere må ha lagt inn riktig og endelig passinformasjon senest innen 1. November 2022. Dersom du skifter navn, og billetten din allerede er utstedt, kan det påløpe ekstra kostnader som må dekkes av den enkelte deltaker.

Passinformasjonen vil kun være tilgjengelig for helsepersonell, ledelse i tropper og kontingenten til etter avsluttet prosjekt. 

Alle i kontingenten må innen 31. mai 2022, ved å bruke lenke i Infobrev #2, oppgi i medlemssystemet:

 • fullt navn som gitt i passet 

 • passnummer

 • passets utstedelsesdato

 • passets utløpsdato

 • last opp en kopi av hovedsiden i passet (side 3 i norsk pass) 

Alle i ledelse, stab, troppsledere og troppslederassistenter må så raskt som mulig, og senest innen 31. juli 2022, sørge for at gyldig politiattest er forevist det speiderforbundet en er medlem av. Frist for ISTere er 30 april. 2023.

“Bekreftelse på formål” for politiattest som skal legges ved søknad må fremskaffes fra lokal speidergruppe. Formålet er rollen som “speiderleder”. Lokal speidergruppe skal vanligvis kunne legge inn politiattesten i medlemssystemet. Dersom du ikke kan få den hjelp du trenger fra lokal speidergruppe kan vi bistå. Ta i så fall kontakt på info@jamboree.no

Alle deltakere må tegne en fullverdig reiseforsikring som gjelder også i Sør-Korea, for ha best mulig dekning mot avlysninger anbefaler vi at man kjøper en «Pluss» forsikring. Hør med ditt forsikringsselskap.
Vi har forhørt oss hos de vanlige forsikringsselskapene som sier at en reiseforsikring normalt vil dekke:

– alle kostnader/tap ved avbestilling ifb med egen sykdom.
– alle kostnader/tap ifb med at UD fraråder reiser til Sør-Korea (reiseråd)

Hver enkelt deltaker må avklare sine vilkår med eget forsikringsselskap.

Ved avlysning fra arrangør sin side så vil en reiseforsikring normalt ikke dekke kostnader/tap som ikke refunderes.
Dersom arrangør i Sør-Korea må avlyse pga at koreanske myndigheter stenger grensene så vil koreanske myndigheter refundere leiravgiften til 25.WSJ, ca 9000kr (merk at dette ikke er det samme som deltakeravgiften til den norske kontingenten).

Dersom arrangør i Sør-Korea må avlyse pga at koreanske myndigheter stenger grensene så vil koreanske myndigheter refundere leiravgiften til 25.WSJ, ca 9000kr (merk at dette ikke er det samme som deltakeravgiften til den norske kontingenten).

Den koreanske regjeringen er involvert i planlegging av jamboreen og vil trolig strekke seg svært langt for at arrangementet vil kunne gjennomføres.
Dersom det kommer krav om å ha Covid-19 vaksine må alle deltakere være forberedt på å la seg vaksinere i Norge med en vaksine som er godkjent i Norge.

Arrangementet til den norske kontingenten begynner for deltakerne våren 2022.

Deltakeravgiften til den norske kontingenten består blant annet av: utgifter til forberedelser og samlinger, promotering og kommunikasjon, stabssutstyr, troppsturer i forkant, troppstur i Sør-Korea, flyreise og leiravgift.
Noen av disse utgiftene påløper tidlig i arrangementet og kan derfor ikke refunderes. 

Leiravgift og reiseutgifter (flybilletter og troppstur i Sør-Korea) utgjør omtrent 75% av deltakeravgiften. Ved reservasjon sommeren 2022 vil 30% av reiseutgiftene være ikke-refunderbare uansett årsak. Ved avlysning etter 31. mars 2023 vil ikke noe av reiseutgiftene kunne refunderes.  Dersom arrangør i Sør-Korea må avlyse pga at koreanske myndigheter stenger grensene så vil koreanske myndigheter refundere leiravgiften til 25.WSJ, ca 9000kr (merk at dette ikke er det samme som deltakeravgiften til den norske kontingenten).

Om noen har spørsmål rundt den tidvis spente geopolitiske situasjonen på Koreahalvøya har vi informasjon om dette her.

Deltakeravgift blir fordelt på følgende delinnbetalinger: 

Dato

Deltaker / IST alt. 1

Troppsledelse

IST alt. 2

15.2.2022

7 800

5 800

15.5.2022

7 800

8 000

5 800

15.8.2022

7 800

8 000

5 800

15.11.2022

7 800

8 000

5 800

15.2.2023

7 800

8 000

5 800

Sum

39 000

32 000

29 000

Deltakere mottar faktura med hele deltakeravgiften for leiren. Betalingen gjøres iht. tabellen over. Det benyttes samme KID-nummer ved alle betalingene. Dersom deltakerne ønsker det, kan det betales mer enn minstebeløpet til hver forfallsdato, eller hele beløpet med en gang. 

Fakturaen ligger på profilen i min.speiding under fakturaer, scroll lengre ned på siden. Faktura for arrangement kommer under kontingenter.

Bruk nummeret som er oppgitt i eposten du fikk. Dersom du ikke får det til så send epost til hjelp@speiding.no

Hvis du trenger å gjøre endringer i profilen på min.speiding, for eksempel på navn eller kontaktinformasjon, finner du en veiledning til hvordan du skal gjøre det her: https://veiledninger.speiding.no/medlem-profil/rediger-din-profil

Dersom du allerede har sendt inn søknad eller takket ja til plass i kontingenten, men har behov for å endre på noe så må du sende mail til pamelding@jamboree.no. (Andre henvendelser går til info@jamboree.no.)

Ja det kan du, men avhengig av tidspunkt vil en del av kostnaden måtte betales. Du finner informasjon om dette under fanen «Betingelser» som ligger på siden «Deltakerinfo«.

Påmelding til og deltakelse i arrangementet «WSJ 2023» som en del av den norske kontingenten, er ikke omfattet av angreretten, ifølge «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler» (angrerettloven). 

Dersom en deltaker ønsker å melde seg av sin deltakelse i «WSJ 2023» skal dette skje i medlemssystemet Min speiding om avmeldingen skjer før man har mottatt bekreftelse på deltakelse. Deretter skjer avmelding ved å sende en e-post til kontingentledelsen på pamelding@jamboree.no. Husk å oppgi fullt deltakernavn og kontaktopplysninger til foresatte om deltakeren er under 18 år. 

Ved avmelding blir følgende innbetalinger refundert:

 • Refusjon ved avmelding innen 31.03.2022: Kr 1000 må betales. Rest innbetalt beløp blir tilbakebetalt
 • Refusjon ved avmelding innen 31.08.2022: Kr 3000 må betales. Rest innbetalt beløp blir tilbakebetalt.
 • Refusjon ved avmelding innen 30.11.2022: Kr 8000 må betales. Rest innbetalt beløp blir tilbakebetalt *.
 • Ingen refusjon ved avmelding etter 01.12.2022 *.

* Dersom deltaker av ulike årsaker på et tidspunkt før avreise til Sør-Korea frarådes av kontingentledelsen å bli med videre på arrangementet vil alle refunderbare utgifter bli refundert til deltaker. Hvilke utgifter som er refunderbare vil avhenge av tidspunktet for refusjon. Alle utgifter som er refunderbare fra våre leverandører vil bli refundert videre til deltaker.

Sjekk om mailenadressen din ligger riktig registrert i min.speiding.no, vi har sendt svar på søknad til alle foresatte og til den epost som ble oppgitt i søknaden