Vi er ledelsen for den norske kontingenten

Kontingentleder​

Geir Olav Kaase

Alder: 43

Yrke/utdanning:
Avdelingsleder MHWirth. Sivilingeniør i marine konstruksjoner og MBA.

Begynte i 1.Vennesla i 1989. Driver i dag førerpatruljen og er kasserer i 1.Vennesla. Har vært roverlagsleder, leder i flokken og leder i tropp. Var gruppeleder siste 4 år. Vært med på kretsleire og landsleire. Arrangert en rekke gruppeturer/leire. Trekløver-Gilwell. 

Aldri vært på Jamboree tidligere. 

Å få være med å bidra til at ungdommene får minner for livet og knytter nye bekjentskaper som bidrar til økt forståelse for kulturer ulike vår egen. Motiverer meg å ha ansvaret for helheten som skal hele den norske kontingenten en positiv opplevelse; speidere, ISTere, troppsledere og staben. 

Norges speiderforbund, Sørlandet, 1.Vennesla

Nestleder

Martine Branem

Alder: 41

Yrke/utdanning:
Utdannet bedriftsøkonom og Førskolelærer. Jobber som førskolelærer

30 år i speider’n i år! Startet som aspirant og har prøvd meg på de fleste verv lokalt. Flokkleder og gruppeleder særlig, og for tiden. 

Dette blir min fjerde jamboree. Tidligere har jeg vært i Nederland (1995), Chile (1999) og Sverige (2011) 

Å få være med å gi norske speidere en opplevelse for livet!

Norges speiderforbund, Oslospeiderne, 1. Røa

Troppsansvarlig

Arne Nørstebø

Alder: 61

Yrke/utdanning:
Høgskolelektor /embetseksamen i pedagogikk

Fem år i speider’n som gutt, med bl.a landsleir på Røros.

Begynte igjen når speidergruppa mine barn begynte i trengte ledere. Vært flokkleder, troppsleder, gruppeleder, ledertrener. Også vær aktiv på nasjonalt og internasjonalt plan. Vært med å arrangere mange leirer og andre arrangementer i speidersammenheng.

Var troppskontakt i Japan i 2015

Vært på dagsbesøk / flere dagers besøk på følgende jamboreer: 1975, 2007 og 2011

Legge til rette for at speidere skal få en unik opplevelse. Få oppleve at vi er verdens største vennegjeng. At speiderne lærer at verden ser annerledes ut når de tar på deg andre «briller». Bidra til å forstå hvilke utfordringer verden har, skape forståelse, ydmykhet og respekt for andre mennesker. Få en opplevelse av å lede andre mennesker. At dette gir motivasjon til videre arbeid innen speider’n!

Norges speiderforbund, Vestmarka krets, Sætre speidergruppe

Helseansvarlig

Carl Christian Norberg

Alder: 64
Yrke/utdanning:
Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Speider i 52 år, troppsleder tidligere i 18.Bergen- og i mange år i 1.Sandnes, driver nå førerpatrulje, samt har tatt med eldre speidere og rovere fra gruppa til Filipinene 2 x for humanitært arbeide. Flere utenlandsturer med tropp til England-Slovenia mm. Sittet en kort periode i kretsstyret i Bergen krets, senere drevet med aktivt frilufts speiding gjennom Utvalg for fjellspeiding i Vesterlen krets. Vært på samtlige landsleire siden 1972.

Deltaker-patruljefører Nordjamb 1975. Helseansvarlig -lege på jamboreene i England 2007, Sverige 2011, Japan 2015, USA 2019

Bidra til at norske speidere får internasjonal erfaring i møte med speidere fra alle kontinenter og mange land, oppleve fellesskapet i verdens største ungdomsorganisasjon, fredsbevarende perspektiv, i en ånd av ALL DIFFERENT -ALL EQUAL. Bidra til at verdens problemer løses i FELLESSKAP, ved å tenne en gnist for gjensidig forståelse, respekt og ydmykhet for  hverandre. Bidra til å skape samfunnsinteresserte og ansvarlige speidere, og fremtidige ledere

Norges speiderforbund, Vesterlen krets, 1. Sandnes speidergruppe.

HQ-Ansvarlig

Anne Sjømæling

Alder: 61
Yrke/utdanning:
Nasjonalparkforvalter, Færder nasjonalpark

Vært speider siden barndommen, patruljefører, gruppeleder, kretslededer, landssjef i KM, deltatt i diverse komiteer og utvalg.

Troppsleder på jamboree i Korea i 1991, kontingentledelsen i England 2007

Brenner for internasjonalt speiderarbeid, å gi unge opplevelsen av internasjonalt speiderfellesskap og speideropplevelser

Norges KFUK-KFUM speidere, Vestfold krets, Søndre Slagen

Reiseansvarlig

Aylin Kaya Gustavsen

Alder: 40

Yrke/utdanning: 

Jobber som avdelingsleder i barnehage (førskolelærer/barnehagelærer), studerer master i pedagogikk med spesialisering på utdanningsledelse. 

Startet i speideren som 9 åring i Rælingen speidergruppe. Har vært speider i alle år siden. Har sittet i kretsstyret i Romerike krets, Komite Speiding i to år, vært programansvarlig på Ingelsrud i mange år – også sittet i styret der, var programsjef i Nord2017, ledertrener i Romerike krets, tok Trekløver-Gilwell i 2010. 

1998/99 i Chile som deltaker, 2007 i England som troppsass, 2011 i Sverige på besøk. 

Unik leiropplevelse med resten av speiderverden, minner for livet, kjenne tilhørighet og stolthet av å være medlem i speideren, er veldig glad i å møte nye kulturer og mennesker. 

Norges speiderforbund, Romerike krets, Rælingen speidergruppe

Kommunikasjon

Sten Roar Høgli

Alder: 45

Yrke/utdanning: 

Kjøpmann (Rema 1000) 

Speider siden 1984

Har vært småspeiderleder, roverleder, troppsleder og gruppeleder i 1. Heistad speidergruppe. Flyttet til Risør i 2015 og er småspeiderleder og gruppeleder i 1. Risør speidergruppe. Vært med å planlegge/i stab for en rekke innenlands og utenlandsleire for egen gruppe samt kretsleirer og landsleirer. Var med i startfasen av planleggingen av Jamboree 2015, Japan.

Speider på Jamboree 1991 i Sør-Korea 

Min største motivasjon for å være speiderleder er den entusiasmen og gleden som stråler ut fra speiderne på møter og turer.

Speiding er min måte å lade batteriene på:)

Norges speiderforbund, Aust-Agder Krets, 1. Risør speidergruppe

Økonomiansvarlig

Kristin Nordstokke

Alder: 50

Yrke/utdanning: 

Utdannet revisor, jobber som rådgiver for regnskap i Stavanger kommune 

Speider siden 1978, har vært gruppeleder i mange år, er nå kasserer i speidergruppa. Har deltatt på flere internasjonale leirer. Har jobbet 7 md. på WAGGGS’ speidersenter Our Cabaña i Mexico, og har arrangert turer dit for speidere og ledere. 

Har ikke deltatt på verdensjamboree tidligere 

Egne internasjonale speideropplevelser har gitt meg utrolig mye glede og inspirasjon. Ønsker å bidra til at andre også får oppleve det internasjonale fellesskapet speidingen gir 

Norges KFUK-KFUM-speidere, Rogaland, Sola

Lege (Stab)​

Arne Asmervik Qvindesland

Alder: 48

Yrke/utdanning: 

Lege, øre-nese-hals-spesialist 

Gikk i 7. Kristiansand Sjø og siden 1. Farsund Sjø som barn. Landsleirer: Notodden i 1985, Stavanger 2013, Bodø 2017, Trodla-Tysdal (Agenda) 2021. Leder i Tropp i Tasta Speidergruppe fra 2011. Gruppeleder fra 2019. Sittet i Kretsstyret for Vesterlen krets. Medlem/leder i UFFS (Utvalg for Fjellspeiding) i Vesterlen Krets.

Troppsassistent i Japan 2015
Lege i USA 2019

Møte speidere fra hele verden.
Jobbe sammen med engasjerte speidervenner om et felles prosjekt.
Gi speidere en god opplevelse for livet

Norges speiderforbund, Vesterlen, Tasta speidergruppe

HQ/Troubleshooter (stab)

Geir Skuland

Alder: 44

Yrke/utdanning: 

Mekanisk, anlegg, industri og offshore bakgrunn

Vært speider siden 1989. Vært leder for alle trinn, er nå troppsleder for Vandrer troppen

Har lyst på å få Jamboree erfaring, treffe nye folk fra andre kulturer og gi speiderene en gøy og trygg opplevelse

Sykepleier (stab)​

Jorid (Jojo) Tho Hennum

Alder: 47

Yrke/utdanning: 

Sykepleier og menighetspedagog (og litt bonde)

Oppdaget speideren som foreldre og voksen, raskt blitt en speiderpotet, vært leder for oppdagere, stifinnere, vandrere og vært rovermentor. Ledet en egen speiderklubb. Sittet i kretsstyret og vært med å finne på mye moro til NM flere ganger, veldig ofte førstehjelpsposter. Hatt regions leir på eget jordet og ikke redd for å finne på nye kreative speidersaker. Er nå med i en flott speidergruppe på Fiskum hvor vi utvikler oss i takt med at gruppen vokser både i alder og størrelse.

Japan 2015 var min første jamboree, så ble jeg med til USA i 2019. Begge ganger som sykepleier i helseteamet. Dette var så trivelig og gøy at jeg klarte ikke sitte hjemme når det nå er ny jamboree i 2023 i Sør-Korea, også her skal jeg styre med plaster, antibac, smil og trøst i helseteamet. Gleder meg.

Speiding er gøy! Fantastisk å få være med venner, både de jeg kjenner fra før og de nye jeg ennå ikke vet om. Det gir meg utrolig gode opplevelser, følelser og minner å få lov å være med å gi speidere en god jamboree opplevelse. Dannelse og minner for livet. Utrolig flott å treffe andre fra hele verden som bygger på samme verdier og holdninger i BP ånd.

Norges KFUK-KFUM-speidere, Buskerud krets, Fiskum/Hokksund speidergruppe

HQ (stab)​

Eivind L. Reiersen

Alder: 51

Yrke/utdanning: 

Ingeniør i teleteknikk, Medisinsk teknisk ingeniør og Sivilingeniør i anvendt fysikk. Jobber som produksjonsingeniør i Laerdal Medical AS

Har vært speider siden 1978 med ulike roller og verv som patruljeassistent, patruljefører, leder av R/R-lag, troppsassistent, troppsleder og gruppeleder. Har deltatt på alle KM-speidernes landsleirer og nesten alle kretsleire siden 1986 og hatt ulike roller og verv i forbindelse med disse. Jeg er radioamatør og har i mer enn 20 år vært ansvarlig for JOTA-JOTI deltakelsen for Rogaland krets i tillegg til å ha vært medlem av kommunikasjonsutvalget i KM-speiderne i en årrekke.

England 2007 – kontingentledelsen, Japan 2015 – HQ medlem, USA 2019 – troppskontakt

Jeg har lyst å være med fordi planlegging og gjennomføring av jamboree sammen med slike flotte mennesker gir masse energi og ikke minst å bidra til at norske speidere får en god jamboreeopplevelse hvor de får oppdage det store speiderfellesskapet vi har i verden.

Norges KFUK-KFUM-speidere, Rogaland krets, Gand

HQ/Troubleshooter (stab)​

Mathias Nilssen

Alder: 29

Yrke/utdanning: 

Barne- og ungdomsarbeider

Vært stab på flere lands leire og har vært speider i 10 + år

IST i 2011

Jeg ønsker å bidra med nye og gode opplevelser

Norges KFUK-KFUM-speidere, Romerike krets

Troppskontakt (stab)​

Annette Gillebo

Alder: 49

Yrke/utdanning: 

Geolog, jobber i Wintershall Dea Norge, har gått på universitet i Bergen, Minnesota (USA) og Oslo.

Begynte som speider som 10-åring, ble rover, fullførte ledertreningen, var med på mange speiderleirer i inn og utland, hadde 13 års pause før jeg startet opp igjen. Er nå troppsleder og gruppeleder i 2. Stavanger speidergruppe. Har innsett at speiding er min hobby og den aktiviteten jeg brenner for.

Troppsassistent i tropp på Jamboree i Sør-Korea i 1991; Troppsassistent i tropp på Jamboree i USA i 2019

Som speidere er vi en del av en verdensomspennende organisasjon, og det er få andre steder enn akkurat på en verdensspeiderleir man virkelig får oppleve det. Det er utrolig flott å få lov til å ta med seg engasjerte og interesserte speidere og speiderledere fra Norge og få legge til rette for at de skal kunne få en fantastisk leiropplevelse og minner for livet.

Norges speiderforbund, Vesterlen krets, 2. Stavanger speidergruppe

Troppskontakt (stab)​

Anne Gryting

Alder: 61

Yrke/utdanning: 

Sosionom, psykisk helsearbeider

Vært speider siden 9-årsalderen, blant annet tidligere landsstyremedlem, internasjonal komite, leder på leirer i utlandet med mer. Nåværede gruppeleder i Grefsen 1

Troppsleder på jamboreen i Australia i 1987/1988

Jeg synes speiding er den ultimate fritidsaktivitet, og vil bidra til at flere speidere får internasjonale opplevelser

Norges KFUK-KFUM-speidere, Oslo krets, Grefsen 1

Sykepleier (stab)​

Arild Storaker

Alder: 49

Yrke/utdanning: 

Anestesisykepleier

Begynte som speiderleder i Mandal KFUM i 1998

Har sett hvor viktig jamboree har vært for speidere som har fått oppleve dette. Ønsker å bidra til at jamboreen skal bli en trygg og god opplevelse for speidere og ledere.

Norges speiderforbund, Sørlandet krets, 7. Kristiansand sjø

IST-ansvarlig (stab)​

Knut Slettebak

Alder: 42

Yrke/utdanning:
Rådgiver innenfor arealplanlegging i Rogaland fylkeskommune

Jeg kommer fra en gruppe som ofte deltok på internasjonale leire da jeg var speider og rover, og jeg lærte tidlig å sette stor pris på dette. Senere har jeg vært forbundets ansvarlige for kontakt med WOSM i fire år og de siste tre årene vært del av sekretariatet for det nordiske speidersamarbeidet.

På jamboreen i Sverige i 2011 var jeg, sammen med et veldig internasjonalt team, ansvarlig for opplæring, oppfølging og program for alle 7000 ISTere på leiren.

Jeg har hatt mine beste speideropplevelser på internasjonale arrangement der man får unike muligheter til å oppleve og lære andres kultur og bakgrunn å kjenne. Jeg ønsker å bidra til at mange norske speidere, rovere og ledere skal få denne muligheten på jamboreen i Sør-Korea. Og så gleder jeg meg veldig til å få enda noen nye internasjonale erfaringer selv.

Norges speiderforbund, Vesterlen krets, Egersund FA

Psykolog (stab)​

Berit Reiersen

Alder: 50

Yrke/utdanning:
Jeg er utdannet psykolog og jobber i psykiske helsevern for barn og unge (BUP).

Jeg har vært speider siden jeg var 7 år og leder fra jeg var 18. Som leder har jeg hatt ulike funksjoner og verv i grupper og krets. Jeg var med i landsstyret i Norges KFUK-Speidere i tre perioder og var viselandssjef i to av disse. Jeg har mange gode minner fra speiderturer, leirer i inn- og utland, kurs og andre arrangementer som jeg har vært med på som leder.

Jamboree har gitt meg fantastiske speideropplevelser! Første gang jeg var med i stab var på jamboreen i England i 2007. Jeg har vært så heldig å få være med i staben også i Japan (2015) og USA (2019).

Jeg opplever det som veldig meningsfullt å være med å legge til rette for at flere speidere skal få oppleve jamboree, speidernes glede gir masse energi! I tillegg er det gøy å gjennomføre et sånt prosjekt sammen med en gjeng veldig motiverte speidere/ledere og også få nye speidervenner gjennom å være med på det.

Norges KFUK-KFUM-speidere, Rogaland krets, Gand speidergruppe

Media (stab)​

Maria Selnes

Troppskontakt (stab)​

Sebastian Bø

Alder: 47

Yrke/utdanning:
Fastlege

Småspeider i en KFUM gruppe. Vært i 7. Kristiansand sjø i forskjellige roller. De siste 5 årene som gruppeleder for en av Norges aller største speidergrupper.

Medlem i ledertrenergruppen Kilden.

Min motivasjon er primært å være med på å gi barn og ungdommer gode og spennende opplevelser. På den måten gi dem et best mulig utgangspunkt for å selv ta kloke fornuftige valg videre i livet. Hvor svulstig det enn høres, så har jeg lyst til å gjøre en forskjell. Jeg synes det er spennende med lederutvikling og liker det organisatoriske arbeidet og utfordringene som ligger i speideren på alle nivåer. I arbeidet som troppskontakt for jeg arbeidet med alt dette og utfordret meg selv på nye måter.

speiderforbund, Sørlandet krets, 7. Kristiansand sjø  

Troppskontakt (stab)​

Eirik Ulltang Birkeland

Alder: 30

Yrke/utdanning:
Utdannet lektor med master i engelsk, jobber som oversetter og språkkonsulent. 

19 år i speideren, tidligere troppsleder, gruppeleder og kretsleder, sitter nå i speiderstyret og er troppsassistent i 4. Bergen-Sandviken speidergruppe.

Deltaker i Storbritannia i 2007, troppsleder i Sverige i 2011, Japan i 2015 og USA i 2019.

Deltaker i Storbritannia i 2007, troppsleder i Sverige i 2011, Japan i 2015 og USA i 2019.

Norges speiderforbund, Hordaland krins / Sogn og Fjordane krets, 4. Bergen-Sandviken / Førde

HQ (stab)​

Håvard Djupvik

Alder: 41

Yrke/utdanning:
Politi

Speider på ørtende året. Har hatt diverse verv på gruppe-, krets- og forbundsnivå. Mye arrangementserfaring. Mange internasjonale opplevelser. Ledertrener. Gruppeleder. Speidersjef.

Peff i Chile i 98/99, troppsassistent i Thailand i 02/03, norsk stab i England 2007.

Peff i Chile i 98/99, troppsassistent i Thailand i 02/03, norsk stab i England 2007.

Norges speiderforbund, Romerike krets, Rælingen speidergruppe.