Kulturforståelse og samarbeid mellom verdens ungdommer

Speiderloven er en viktig rettesnor for speidere, vi gjør vårt beste for å leve etter den. Én av paragrafene handler om å kjenne naturen og ta vare på den, en annen om å arbeide for fred for forståelse mellom mennesker.

Noen spør seg om det derfor er riktig å fly halve jorden rundt for å delta på en speiderleir når verden står overfor store klimautfordringer og FNs klimapanel ber om at vi begrenser våre klimautslipp så mye som mulig.

Den norske kontingentledelsen mener at flyreisen til den 25. World Scout Jamboree i 2023  kan forsvares ut fra et ønske om å jobbe for å løse de utfordringene verden står overfor, uttrykt gjennom FNs bærekraftsmål. Disse utfordringene omfatter bruk av naturressurser, klima, økonomisk fordeling og sosiale forhold. Som ansvarsbevisste speidere som ønsker å jobbe for en bedre verden bør vi forsøke å ta ansvar for alle disse utfordringene samtidig og se helheten og sammenhengen i dem.

Men hvordan skal vi klare å oppnå FNs bærekraftsmål om vi ikke kjenner hverandre?

Vi i kontingentledelsen tror et tettere samspill og samarbeid mellom alle verdens folk og kulturer er avgjørende dersom vi skal klare å oppnå bærekraftsmålene, inkludert de store klimautfordringene vi står midt oppi. Derfor er en verdensspeiderleir, og har alltid vært, ikke “bare” en speiderleir, men en av verdens viktigste møteplasser for kulturforståelse og internasjonale vennskapsbånd mellom unge fra alle verdens kulturer. Skal man virkelig forstå andre folks hverdagslige utfordringer, tanker og følelser, må man møte dem, bli kjent, forstå hverandre og knytte vennskap, le og kanskje til og med gråte sammen. Den samme forståelsen, som kan legge grunnlag for godt samarbeid, klarer vi ikke å oppnå gjennom å møtes i sosiale medier eller nettmøter.  

Noen tenker kanskje at disse vennskapsbåndene kan oppstå andre steder, men det finnes ikke mange andre globale arrangementer som to ganger i tiåret samler representanter for absolutt hele verdens ungdom på ett sted med hovedmålsetningen: “to promote peace and understanding” – å fremme fred og forståelse. Speideren er en internasjonal bevegelse som klarer å samle ungdommer med forskjellig kultur og bakgrunn. En jamboree er ikke en årlig sydenferie eller skiferie i alpene, et nytt plagg eller en ny telefon, det er en globalt møte mellom kulturer som skal fremme økt samarbeid. FNs bærekraftsmål setter økt samarbeid i senter av alle sine andre målsetninger. Jamboreen har som mål å legge grunnlag for fremtidig samarbeid, et samarbeid vi i kontingentledelsen mener er nødvendig for å løse klimautfordringene. 

Kulturforståelse og samarbeid på tvers av nasjoner og kulturer er viktig ikke bare for å oppnå bærekraftsmålene, men også for å redusere krig og konflikt. Speiderloven sier skal vi jobbe både for fred og forståelse. Når speidere samles på en verdensspeiderleir, vil det legge grunnlag for økt kulturforståelse og vennskapsbånd, noe som er viktig om man i fremtiden vil redusere konflikter og skape fred. 

Krig og militær aktivitet er en enorm bidragsyter til de totale klimagassutslippene, så om vi klarer å redusere antall kriger, vil vi også bidra til en svært viktig reduksjon i klimagassutslipp. Politisk uro, voldelige konflikter og krig har enorme, negative konsekvenser for verdenssamfunnet og for de mange millioner mennesker som rammes av dette, både på kort og lang sikt. I tillegg til at krig og konflikt dessverre også påfører miljøet, økosystemene og klimaet store belastninger, er det et faktum at folk i konfliktområder er mye mer sårbare for klimaendringene. 

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) og kontingentledelsen ser også at reisen til Sør-Korea medfører klimagassutslipp og forstår at dette kan virke paradoksalt når vi som speidere er opptatt av å verne om naturen. Men vi mener disse utslippene kan forsvares når hensikten med jamboreene er å oppnå økt samarbeid og kulturforståelse med formål om å fremme fred og effektivt samarbeid mellom nasjoner for oppnå bærekraftsmålene. 

Det er ikke hver dag vi deltar på aktiviteter med mål om å fremme kulturforståelse og samarbeid mellom ulike kulturer i verden. 

På mange andre områder vil vi oppfordre speidere til å kutte klimautslipp der de kan. Som speider kan du foreslå at din familie reduserer antall flyreiser på ferie til et minimum. Vi oppfordrer alle til å vurdere nøye om den flyreisen på enda en ferie virkelig er nødvendig. Kunne vi ikke bli flinkere til å bruke eget land og naboland når vi skal på ferie? Kan vi også kjøpe færre kler, gjenbruke mer, gjennomføre flere arbeidsmøter på nett, være mer bevisste på hva vi spiser, ikke bytte ut telefonen fordi en nyere modell har kulere funksjoner, osv., bidrar det til å redusere presset på klimaet og på ressursene våre både lokalt og globalt.

Det foretas hundretusenvis flyreiser hver dag, mange av dem kan vi være med på å erstatte på ulike måter, noe som vil kunne redusere klimautslippene betydelig. Klarer vi det, kan vi gjennomføre flyreiser som er avgjørende for et godt samarbeid i verden. 

Som speiderloven sier skal vi både jobbe for fred og samtidig ta vare på om naturen. En eldre utgave av  Speiderboka sier at: “Jorda er skapt for alle og tilhører alle. Mennesker er forskjellige og vi oppfører oss ulikt. Du må lære deg selv å kjenne men samtidig prøve å forstå og respektere andre. Du har også ansvar for at det er hyggelig å være sammen hjemme, ute og på skolen. Dette er grunnlaget for fred i verden. Vær naturvenn og bruk naturen med forsiktighet. Naturen er alles ansvar, også ditt og mitt.” 

Vil du bidra til dette, er det en stor fordel om du begynner med å forstå de andre kulturene i verden og hvilke utfordringer de står overfor til daglig. En jamboree er en fantastisk mulighet for å få dette til. Vi mener at deltakelse på en World Scout Jamboree vil være et godt bidrag til oppfylle begge paragrafene i speiderloven. Vi drar ikke på tross av klimautslippene, men blant andre grunner også på grunn av problemene alle verdens klimautslipp medfører, fordi vi ønsker å bidra til en langsiktig løsning på dem.