IST

Samlinger

Selv om ISTerne i hovedsak skal jobbe med andre ISTere fra andre land er det ønskelig at vi norske ISTere blir godt kjent før vi drar, og kan være en støtte for hverandre. Det er også nyttig med en god forberedelse på kulturforskjeller vi kan møte på jamboreen. Vi vil derfor ha samlinger for å bli bedre kjent og for å lære litt om jamboree og litt om kulturforskjeller i forkant av jamboreen.

Det vil være én fysisk helgesamling for ISTerne før jamboreen, men vi kommer også til å ha korte digitale samlinger for å bli bedre kjent, og for å bli enige om hvordan vi skal arbeide sammen før og under jamboreen. Den fysiske samlingen er det obligatorisk å delta på. De digitale er frivillige, men vi oppfordrer sterkt til å delta.

  1. samling: Digital samling, 9. oktober 2022, kl. 16.00
  2. samling: Digital samling, 15. januar 2023, kl. 20.00
  3. samling: Digital samling, 21. februar 2023, kl. 20.00
  4. samling: Fysisk samling 3.-5. mars 2023
  5. samling: Digital samling, 23. mars 2023, kl. 20.00
  6. samling: Digital samling, 25. juni 2023, kl. 17.00
  7. samling: Digital samling, 19. juli 2023, kl. 20.00