IST

«Troppsnavn»: Raudåte

Uten ISTere stopper jamboreen. Fra Norge er vi over 60 ISTere som skal bidra til at gjennomføring av leiren blir så bra som mulig.


«Troppsnavnet» for ISTerne er Raudåte. Selv om raudåte ikke er blant de mest kjente dyreartene i den norske undervannsfaunaen, er det en av de viktigste artene i havet langs norskekysten. Raudåten utgjør en viktig del av næringsgrunnlaget for mange av de viktigste kommersielle fiskeartene i Norge. Uten raudåte ville fiskebestandene vært mye mindre, litt som at uten ISTerne hadde det ikke vært mulig å arrangere en jamboree for 40-50000 speidere.