Mange søknader til troppsledelsen

Ved søknadsfristens utløp hadde vi fått 64 søknader om å være med i troppsledelsen på jamboreen i Sør-Korea. I tillegg har en del av ISTerne som har søkt så langt krysset av for at de også kan vurdere å være med som troppsledelse dersom det skulle være behov for det. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å finne gode troppsledelser til troppene.

Arne Nørstebø, som er ansvarlig for alle de norske troppene, forteller at vi nå jobber med å gå gjennom alle søknadene. Hvor mange vi til slutt trenger avhenger av hvor mange deltakere som melder seg på, men det er sannsynlig at vi ikke vil trenge alle som har meldt seg. Trolig vil vi ha bruk for 32 til 44 personer i troppsledelsene. Dette vet vi mer om om knappe to uker når søknadsfristen for deltakere går ut. Vi håper uansett at de som ikke blir tatt ut som troppsledere likevel har lyst til å bidra til jamboreeopplevelsen gjennom å delta som IST.

Arne forteller at den videre prosessen vil være samlinger med de som har søkt. På disse samlingene vil vi se på hvordan dere takler ulike situasjoner, og hvem som passer i ledergruppe sammen. Geografi vil også bli vektlagt når troppsledelsene skal settes sammen. Det vil være fem slike samlinger, fra siste helg i januar og ut gjennom hele februar. Samlingene vil lokaliseres i de områdene det er flest søkere, så en del vil måtte reise litt for å delta på samlingene.

I mars vil det sendes ut svar om hvem som er tatt ut som troppsledere og -assistenter, og det vil i løpet av mars også være en felles samling for kontingentstab og troppsledelser.

Arne og de andre med troppsoppfølgingsansvar i staben ser fram til å møte dere i løpet av de nærmeste månedene, og til å starte jobben med å etablere gode troppsledelser. Det er nå 19 måneder til leiren starter, så det er på tide å starte arbeidet!