Mange søknader til troppsledelsen

Ved søknadsfristens utløp hadde vi fått 64 søknader om å være med i troppsledelsen på jamboreen i Sør-Korea. I tillegg har en del av ISTerne som har søkt så langt krysset av for at de også kan vurdere å være med som troppsledelse dersom det skulle være behov for det. Dette gir oss et godt …

Mange søknader til troppsledelsen Les mer »